O nas:


Jesteśmy grupą, która należy do katolickiego ruchu o nazwie Odnowa w Duchu Świętym.

Za początek Ruchu Charyzmatycznego na świecie uznaje się wydarzenie, które miało miejsce w lutym 1967 r. na Uniwersytecie Duquesne w Pittsburgu (USA). Podczas weekendowych rekolekcji, grypa studentów doświadczyła “chrztu w Duchu Świętym”, czyli łaski nawrócenia i głębokiej przemiany.
Po tym wydarzeniu Odnowa Charyzmatyczna rozprzestrzeniła się na wszystkie kontynenty.

Ks. Bronisław Dembowski spotkał się z ruchem charyzmatycznym w czasie studiów w Stanach Zjednoczonych w 1976 r. Z jego inicjatywy powstała pierwsza grupa modlitewna w Warszawie. Doświadczenie chrztu w Duchu Świętym stawało się coraz powszechniejsze w kolejnych miastach Polski, w których również zaczęły powstawać charyzmatyczne grupy modlitewne.

Nasza zalesiańska grupa powstała w 1999 roku. Na początku grupa liczyła 8 osób, a obecnie jest nas około 100 osób. W grupie są osoby dorosłe (w różnym przedziale wiekowym), są małżeństwa, jak i osoby bez współmałżonków. Spotykamy się w każdy wtorek o godzinie 20.00 w Domu Rekolekcyjnym (dolna sala), przy kościele św. Huberta w Zalesiu Górnym, ul. Białej Brzozy 23.

Zapraszamy do przeżywania wiary we wspólnocie ludzi z takimi samymi wartościami, których życie jest „podpięte” pod Chrystusa. Poza aspektami modlitewnymi zawiązują się między nami relacje, wspieramy się, modlimy za siebie, pomagamy sobie w codzienności. Możesz przyjść zobaczyć, pomodlić się i po tym zdecydować o pozostaniu z nami.
Na pewno zadbamy o Ciebie i pomożemy w odnalezieniu się w grupie 😊

Naszym charyzmatem jest ewangelizacja.
Służymy w parafii w:

  • przygotowaniu młodzieży do sakramentu bierzmowania,
  • współprowadzeniu kursów i rekolekcji, które odbywają się w domu rekolekcyjnym,
  • przygotowaniu i prowadzeniu wieczorów uwielbienia w parafii,
  • prowadzeniu otwartych warsztatów dla małżeństw,
  • służbie w kuchni domu rekolekcyjnego, czyli pomocy przy przygotowaniu posiłków dla uczestników rekolekcji.
  • modlitwie wstawienniczej ( po mszy św. o uzdrowienie za przyczyną Świętego Huberta, specjalnie do tego przygotowane osoby z naszej grupy służą indywidualną modlitwą wstawienniczą.)
  • służbie w trzecie czwartki na Mszy Świętej o uzdrowienie za przyczyną Świętego Huberta – związane jest ono ściśle z rozeznanym Słowem Bożym: (Mk 5, 40-43)

    Lecz On odsunął wszystkich, wziął z sobą tylko ojca, matkę dziecka oraz tych, którzy z Nim byli, i wszedł tam, gdzie dziecko leżało. Ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł do niej: Talitha kum, to znaczy: Dziewczynko, mówię ci, wstań! Dziewczynka natychmiast wstała i chodziła, miała bowiem dwanaście lat. I osłupieli wprost ze zdumienia. Przykazał im też z naciskiem, żeby nikt o tym nie wiedział, i polecił, aby jej dano jeść.”

Od tego Słowa pochodzi nazwa naszej grupy: TALITHA KUM

Opiekunem grupy jest ks. Krzysztof Grzejszczyk,
a liderem jest : Anna Wichowska-Fryszczyn.

logo Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym w Polsce
logo grupy modlitewnej z Zalesia Górnego

Pomoc dla Kuby

więcej informacji i jeszcze więcej informacji

Kontakt

TALITHA KUM – grupa katolickiej Odnowy w Duchu Świętym
Parafia Świętego Huberta
ul. Białej Brzozy 23
05-540 Zalesie Górne
TalithaKum2018@gmail.com

 Odwiedź nas na Facebooku