Nasze Credo

CREDO grupy Odnowy w Duchu Świętym – TALITHA KUM

POSTANAWIAM

 1. Codziennie podejmować:
  • Rozważanie Słowa Bożego według drogi formacji
  • Modlitwę dziękczynną i wielbiącą, jako odpowiedź na Boga obecnego w moim życiu
  • Rachunek sumienia
  • Jedną z niżej wymienionych form modlitwy za Kościół
   – Anioł Pański,
   – Różaniec,
   – Apel Jasnogórski
   – Eucharystię w wybrany dzień powszedni

2. Podejmować rozeznanie przed ważniejszymi decyzjami życiowymi takimi jak np. zmiana pracy, podjęcie lub rezygnacja z jakiegoś zaangażowania we wspólnocie itd.

3. Troszczyć się o żywą pobożność do Ducha Świętego i Maryi (wzywać i współpracować z Nimi w codziennych sprawach)

4. Podjąć konkretne zaangażowanie ewangelizacyjne w grupie Talitha Kum:

 • Udział w akcjach ewangelizacyjnych grupy Talitha Kum
 • Publiczne głoszenie świadectwa o Jezusie, który zmienia moje życie
 • Zaangażowanie w prowadzeniu kursów przynajmniej raz w roku lub podjąć inną formę działalności apostolskiej na rzecz parafii

5. Troszczyć się by praca, życie społeczne i polityczne były okazją do promowania wartości chrześcijańskich

6. Podjąć określoną formę życia we wspólnocie:

 • Podjęcie (w założonym czasie) ścieżki formacji (kursy i rekolekcje), zgodnej z tym co zostało rozeznane i zaproponowane przez Proboszcza, Lidera i osoby odpowiedzialne.  Dotyczy to również udziału w rekolekcjach zamkniętych (przynajmniej  jeden raz na dwa lata)
 • Uczestnictwo w cotygodniowych spotkaniach modlitewnych i w grupach dzielenia
 • Uczestnictwo w comiesięcznej mszy św. z modlitwą o uzdrowienie za przyczyną św. Huberta
 • Podjęcie różnych form pomocy przy organizacji kursów, spotkań i innych wydarzeń

7. Troszczyć się o:

 • pełny udział w Eucharystii (z przyjęciem komunii świętej) oraz zaangażowanie przy czytaniach, śpiewie psalmu i inne
 • adorację Najświętszego Sakramentu – przynajmniej jeden raz na dwa tygodnie
 • uczestnictwo w sakramencie pokuty i pojednania – jeden raz w miesiącu
 • udział w Eucharystii w ciągu dnia powszedniego – przynajmniej jeden raz w tygodniu
 • stałego spowiednika i kierownictwo duchowe

8. Poznawać nauczanie Kościoła (Papieża i biskupów)

9. Dla małżeństw: dbać o systematyczne prowadzenie dialogu małżeńskiego – jeden raz w miesiącu

10. Dziesiątą część własnych dochodów przeznaczać na rzecz Boga i ubogich

CREDO grupy TALITHA KUM jest to droga, którą mamy podążać ku pogłębieniu formacji duchowej. Podejmują je członkowie  grupy po 3 letniej formacji. Przyrzeczenia składane są na rok i każdego roku ponawiane.