Pieśni i Modlitwy


ROZWAŻANIA DROGI KRZYŻOWEJ 2023


MODLITWY:

Duchu Święty,
który oświecasz serca i umysły nasze,
dodaj nam ochoty i zdolności,
aby ten dzień/spotkanie/ modlitwa
było z pożytkiem doczesnym i wiecznym, Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen


Duchu Święty,
proszę Cię o dar mądrości do lepszego poznawania Ciebie
i Twoich doskonałości Bożych,
o dar rozumu do lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej,
o dar umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary,
o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował,
o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać,
o dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu Majestatowi z synowską miłością,
o dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu,
który Ciebie, o Boże, obraża.
Amen.PIEŚNI:
Spocznij na nas Duchu Pana
Duchu mądrości i rozumu
Duchu poznania i bojaźni Bożej
Duchu miłości i mocy. /bis

Dotknij Panie moich oczu abym przejrzał
Dotknij Panie moich warg abym przemówił – z uwielbieniem
Dotknij Panie mego serca i oczyść je
Niech Twój Święty Duch dziś ogarnia mnie


Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia.
Wszystko mogę w Tym, który sił dodaje mi.

Uwielbiajcie Pana ludzkich serc bijące dzwony
Padnij na kolana przed Nim ludu utrudzony
On osuszy twoje łzy
On ratunkiem będzie Ci
Tu u Jego stóp padnie wróg
bo On Bóg niezwyciężony
Niepojęty w Swej mądrości
Święty Święty Bóg Miłości
Śpiewaj Panu Ziemio
Chwalcie wszystkie świata strony

Pan jest mocą swojego ludu.
Pieśnią moją jest Pan.
Moja tarcza i moja moc,
On jest mym Bogiem ,
Nie jestem sam.
W Nim moja siła
Nie jestem sam.