Słowo Boże z ostatniego spotkania

02.10.2018 – Spotkanie modlitewne – Łk 9,46-50

Przyszła im też myśl, kto z nich jest największy. Lecz Jezus, znając myśli ich serca, wziął dziecko, postawił je przy sobie i rzekł do nich: «Kto przyjmie to dziecko w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmie, przyjmuje Tego, który Mnie posłał. Kto bowiem jest najmniejszy wśród was wszystkich, ten jest wielki».
Wtedy przemówił Jan: «Mistrzu, widzieliśmy kogoś, jak w imię Twoje wypędzał złe duchy, i zabranialiśmy mu, bo nie chodzi z nami». Lecz Jezus mu odpowiedział: «Nie zabraniajcie; kto bowiem nie jest przeciwko wam, ten jest z wami».

 

PROROCTWO – 24.07.2018

Swojego Ducha wyleję na was w tych dniach, byście w jedności szli i owoc przynosili. Zabiorę wasze serca kamienne i dam wam serca z ciała. Byście mogli iść w prawdziwej jedności musicie najpierw przebaczyć siostrze i bratu. Bądź wierny modlitwie osobistej, łącz się z Bogiem, gdy spotykasz się z Nim zostaw swoją codzienność i zmartwienia na zewnątrz. Oddaj się Bogu cały, byś mógł służyć.

więcej…

Kontakt

TALITHA KUM – grupa katolickiej Odnowy w Duchu Świętym
Parafia Świętego Huberta
ul. Białej Brzozy 23
05-540 Zalesie Górne

Spotykamy się w każdy wtorek o godz 20.00 w Domu Rekolekcyjnym przy parafii Św. Huberta.

kontakt@talithakum.pl
 Odwiedź nas na Facebooku