Aktualności
We wtorek 29-09-2020 o godz. 20.00 WIECZÓR UWIELBIENIA. Zapraszamy.


Zapraszam Cię na Misje – ks. Proboszcz:

ROK MISJI ŚWIĘTYCH. Od najbliższej niedzieli zaczynamy MISJE.
TERMIN – 4 -11.10. br. – czyli 8 dni !!! (wołajmy do Ducha Świętego i naszego Patrona).

Jeszcze raz bardzo proszę o modlitwę, nawet post (kto może) w tej intencji, a także o podjęcie rozmów duchowych w rodzinach. Każdy otrzymał ZAPROSZENIE (i program). Dziękuję ponad 50 osobom roznoszącym zaproszenia (Grupa Zostaw Ślad, Ministranci, Oaza, Odnowa). LICZĘ NA ZAANGAŻOWANIE i twórcze pomysły, a także zaproszenie rodziny i sąsiadów na właściwe punkty tych MISJI. Proszę o codzienną modlitwę zwłaszcza za mieszkańców swojej ulicy – zaadoptuj duchowo mieszkańców swojej ulicy i dzielnicy.

PROGRAM codziennyMsze z naukami o godz. 9.00, 18.00 i 19.30 (zwłaszcza dla młodzieży oraz młodych małżeństw). Zapraszamy od kl. 7 Sz. Podst.

Każdego dnia o godz. 20.30 są dodatkowe spotkania różnych grup i stanów.

W przyszły wtorek 06-10-2020 o 20.30 – spotkanie dla wspólnot i zainteresowanych – Czym jest rozeznawanie?

Proszę na czas MISJI o wywieszenie FLAG (narodowych lub maryjnych lub papieskich).
Szczególnie proszę o codzienną modlitwę  za Ojca Dariusza Piórkowskiego SJ!!!
Codzienna ADORACJA: od 17.30-18.00 – dla uproszenia łask Misji świętych.

Ks. K. Grzejszczyk  /proboszcz/


Msza święta z modlitwą o uzdrowienie już w najbliższy czwartek 17.09 o godz. 18:00


Zdjęcia z mszy św. na rozpoczęcie roku formacyjnego już w galerii


archiwum wydarzeń

Pomoc dla Kuby

więcej informacji i jeszcze więcej informacji

Słowo Boże z ostatniego spotkania

24.11.2020 – Spotkanie modlitewne – Łk. 8, 16

Nikt nie zapala lampy i nie przykrywa jej garncem ani nie stawia pod łóżkiem; lecz stawia na świeczniku, aby widzieli światło ci, którzy wchodzą.

17.11.2020 – Spotkanie modlitewne – Ez.12. 1-6.

Pan skierował do mnie te słowa:  «Synu człowieczy, mieszkasz wśród ludu opornego, który ma oczy na to, by widzieć, a nie widzi, i ma uszy na to, by słyszeć, a nie słyszy, ponieważ jest ludem opornym.  Synu człowieczy, przygotuj sobie rzeczy na drogę zesłania, za dnia i na ich oczach, i na ich oczach wyjdź z miejsca twego pobytu na inne miejsce. Może to zrozumieją, chociaż to lud zbuntowany.  Wynieś swoje tobołki, jak tobołki zesłańca, za dnia, na ich oczach, i wyjdź wieczorem – na ich oczach – tak jak wychodzą zesłańcy. Na ich oczach zrób sobie wyłom w murze i wyjdź przez niego! Na ich oczach włóż tobołek na swoje barki i wyjdź, gdy zmierzch zapadnie. Zasłoń twarz, abyś nie widział kraju, albowiem ustanawiam cię znakiem dla pokoleń izraelskich».

25.02.2020 – Spotkanie modlitewne – Iz 44, 1-5

Teraz więc słuchaj, Jakubie, mój sługo,
Izraelu, którego wybrałem!
Tak mówi Pan, twój sprawca,
twój twórca od narodzenia, twój wspomożyciel:
Nie bój się, sługo mój, Jakubie,
Jeszurunie, którego wybrałem.
Bo rozleję wody po spragnionej glebie
i zdroje po wyschniętej ziemi.
Przeleję Ducha mego na twoje plemię
i błogosławieństwo moje na twych potomków.
Wyrastać będą jak trawa wśród wody,
jak topole nad bieżącymi wodami.
Jeden powie: „Należę do Pana”,
a drugi się nazwie imieniem Jakuba,
inny zaś napisze na swej ręce: „Pan”
i otrzyma imię Izrael.

18.02.2020 – Spotkanie modlitewne – Mk 8,14-21

11.02.2020 – Spotkanie modlitewne – Mk 7,1-13

04.02.2020 – Spotkanie modlitewne – Jk 1,19-25

Wiedzcie, bracia moi umiłowani: każdy człowiek winien być chętny do słuchania, nieskory do mówienia, nieskory do gniewu. Gniew bowiem męża nie wykonuje sprawiedliwości Bożej. Odrzućcie przeto wszystko, co nieczyste, oraz cały bezmiar zła, a przyjmijcie w duchu łagodności zaszczepione w was słowo, które ma moc zbawić dusze wasze. Wprowadzajcie zaś słowo w czyn, a nie bądźcie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Jeżeli bowiem ktoś przysłuchuje się tylko słowu, a nie wypełnia go, podobny jest do człowieka oglądającego w lustrze swe naturalne odbicie. Bo przyjrzał się sobie, odszedł i zaraz zapomniał, jakim był. Kto zaś pilnie rozważa doskonałe Prawo, Prawo wolności, i wytrwa w nim, ten nie jest słuchaczem skłonnym do zapominania, ale wykonawcą dzieła; wypełniając je, otrzyma błogosławieństwo.

więcej…

Kontakt

TALITHA KUM – grupa katolickiej Odnowy w Duchu Świętym
Parafia Świętego Huberta
ul. Białej Brzozy 23
05-540 Zalesie Górne

Spotykamy się w każdy wtorek o godz 20.00 w Domu Rekolekcyjnym przy parafii Św. Huberta.

kontakt@talithakum.pl
 Odwiedź nas na Facebooku